İzmit Körfezi Geçiş Projesi Kesonları

ikg

Dört katlı, 25bin ton ağırlığındaki İzmit Körfezi Geçiş Projesi kesonları kuru havuzda inşa edildi ve suya indirildi.