Yeni inşa edilmekte olan bir ülkenin kalkınmasına katkı sağlamak amacıyla iki genç mühendis olan Sezai Türkeş ve Feyzi Akkaya’nın, büyük hayallerinin peşinden koşarak kurduğu STFA, 1938’den günümüze her zaman faaliyet gösterdiği sektörlere yenilik getiren bir kurum olmanın gururunu yaşamıştır.

Tarihinde, kültüründe ve genlerinde “mühendislik”, “tasarım”, “çözüm üretmek” ve “yaratıcılık” olan STFA’ nın İnovasyon yolculuğu kurulduğu yıllara dayanmaktadır.  Yurt dışında ihale alan ilk Türk müteahhiti olan ve sektöre yeni bir vizyon kazandıran STFA,  1938’ den beri  çığır açıcı nitelikteki yenilikler, geliştirilen teknikler, icat edilen ekipmanlar, oluşturulan yeni iş modelleri ile inovasyon kültürünü ruhunda barındırmıştır.  Bu ruhla geliştirilen 1200 tonluk kesonları kaldırabilen bir vinç, ülkemizde liman inşaatında kullanılan tetrapod sistemi ve Türkiye’de ilk kez kullanılan köstebek tünel açma makinesi yapılan inovasyonlara sadece birkaç örnek…

STFA Holding olarak çözüm üreten yaklaşımımızın müşterilerimize ve topluma katma değer yaratan sonuçlara dönüşmesi için çalışıyoruz. Tüm grup şirketlerimizin geçmiş bilgi birikimizi kullarak yeni şeyler üretmesi “sürdürülebilir başarı”mızın temel unsurdur. Bu düşünceden yola çıkarak, tüm çalışanlarımızın yaratıcılık kapasitesini arttırmaya, farklı düşünmeye ve geliştirmeye teşvik ediyoruz.

Küresel standartların değişmesi, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin gelecek vizyonları, stratejileri ve eylem planları gözönüne alınarak “Sürdürülebilir Büyümemiz” için vizyonumuz, stratejilerimiz ve eylem planlarımız esnek , dinamik ve inovatif olarak yapılandırıyoruz.

Dünyada yaşanan değişimler ve teknolojik gelişmeler hayatımızı dönüştürürken grubumuzda inovasyon stratejilerimiz doğrultusunda dönüşerek değişiyor. Süreçlerimizde, organizasyonumuzda, hizmetlerimizde ve iş modelimizde yenilikçi, hızlı ve yaratıcı büyüme stratejilerimizle geleceğe hazırlanıyoruz.

STFA olarak İnovasyondaki amacımız; dünyaya, müşterilerimize, onların iş hayatına ve yaşam şekline farklı açılardan bakarak müşterilerimizin dünyasını daha iyileştirecek, güzelleştirecek bir yenilik fikri bulmak ve değer yaratmaktır. Bunun için mevcut ve potansiyel müşterilerimizin ihtiyaçlarını, hiç çözülmemiş yada yeterince iyi çözülmemiş sorunlarını anlamak inovasyon anlayışımızın temelini oluşturur.

Sorunu gör,

gördüğünü çöz,

çözdüğünü geliştir,

geliştirdiğinden fayda yarat…

STFA olarak biz inovasyonu “değer yaratan yenilikler” anlamında kullanılmaktayız, Değer yaratmaktan kastedilen; ticari kazanç sağlanması, Müşteri açısından da bir ihtiyacın karşılanması, bir problemin çözülmesidir.

STFA  iş süreçlerindeki verimlilik artışı sağlayacak iyileştirmeler, yalınlaştırmalar, kalite artışı projeleri de, yepyeni çözümlerin hayata geçirilmesi de inovasyon olarak değerlendirilmektedir. İnovasyonlarımız 5 sınıfta toplanmaktadır.

  • Ürün/ Hizmet İnovasyonu
  • İş Modeli İnovasyonu
  • Süreç İnovasyonu
  • Pazarlama İnovasyonu
  • Organizasyonel İnovasyon

Grubumuzda İnovasyon bir departmanın işi değil, tüm grup çapında benimsenmiş “İşe Yaklaşım Şeklimiz”dir. Değerlerimizdeki yenilikçi yaklaşımın sürdürülebilir büyümemiz için tüm süreçlerimizde kullanılmasını esas alırız.  Holistik düşünce yapımız ve kazan-kazan yaklaşımıyla müşteri ve işbirlikteliklerimize değer katan kültürümüz, inovasyon bakış açımızın tüm çalışanlarımızla birlikte temelini oluşturmaktadır.

Kurumsal İnovasyon Yönetim Sistemimizle, çalışanlarımızın farkındalığını yüksektmeye, yaratıcı ve çözüm odaklı olmalarını sağlayan kültürümüzü her daim ayakta tutmaya devam ediyoruz.

Kurduğumuz Kurumsal İnovasyon Sistemiyle daha rekabetçi olmamızı sağlayacak inovatif yöntemlerin bulunması, yenilikçi fikirlerin değer yaratan çözümlere dönüşmesi tüm çalışanlarımızın katılımı ile sistematik bir şekilde gerçekleştiriliyor.

Bugün STFA İnşaat Grubu, inşaat sektöründe 80 yıla yaklaşan tecrübesi ile çoğu mühendis için bir “okul” ve sektör için bir mühendislik ekolü olarak görülmektedir. Yurt içinde ve yurt dışında başarıyla tamamladığı sayısız proje ve müşteri bazında ürettiği yenilikçi çözümlerle her zaman zorlukların üstesinden gelmeyi başaran STFA, inovasyon kültürü sayesinde sektöründe pek çok ilke imza atmakla kalmamış, aynı zamanda yenilikçi bakış açıları ile sorunların aşılabileceğini de kanıtlamıştır.

STFA Grubu’nun çatı oluşumu olan STFA Yatırım Holding bünyesinde faaliyet gösteren STFA Enerji Grubu şirketleri enerji sektörüne getirdikleri müşteri odaklı yaklaşım ve yenilikçi çözümlerle STFA’nın inovasyon kültürünü inşaat sektörü dışında temsil etmekte ve enerji sektöründeki yenilikleri yakından takip ederek ülkemize kazandırmaktadırlar. STFA Makine Grubu şirketleri ise en yeni teknolojileri barındıran ve çözüm odaklı teknolojiler geliştiren iş makineleri temsilcilikleri ile inşaat ve diğer mühendislik alanlarında teknolojik inovasyonu yakından takip etmekte ve ülkemizde yaygınlaşmasını desteklemektedirler.

STFA kültürünün önemli bir parçası olan yenilikçilik, en üst mevkiden en alt mevkiye kadar tüm çalışanlarımız için en önemli değerlerimizden biri olmuştur. İcra Kurulu Başkanımızın önderliğinde, ana iş alanlarında dünyada ortaya çıkan yeni alternatif teknolojilerin devamlı takibi sağlanmakta ve mevcut iş alanlarından yola çıkılarak gerçekleştirilen analizler ışığında, türev alanlarda ve ürünlerde potansiyel fırsatlar sürekli araştırılmaktadır.

2015 yılında “İnovasyon” teması üzerine odaklanan STFA Yatırım Holding, “Mavi Okyanus” isimli inovasyon geliştirme projesini başlattı. Var olan çalışma alanlarına yeni bakış açıları kazandırmak, problemlere yenilikçi çözümler geliştirmek ve daha verimli projeler için yeni fikirler üretmeyi amaçlayan proje kapsamında STFA Grubu bünyesindeki tüm şirketlerde, mevcut ürün ve pazarlara odaklı farklı departmanlardan takımlar oluşturuldu. Bu yeni yapılanmayı takiben, takımlar içerisinde düşünce alışverişi ve bütünsel karar verme süreçleriyle seçilen fikirlerin değerlendirildiği bir yapı kurularak yeni fikirlerin hayata geçmesinin önü açılmış oldu.

Sürdürülebilir büyüme için hem çalışanlar, hem de süreçler bazında süregelen bir yenilenme süreci STFA’nın uzun tarihi boyunca önemli bir değeri olmuştur. Bir şirketin başarı ekseninin yalnızca sunduğu ürün ve hizmetlerden değil, aynı zamanda topluma kazandırdığı değerler ve yarattığı farkındalıktan geçtiğine inanan STFA, bu anlayış çerçevesinde önemli kurumsal sosyal sorumluluk projelerini de hayata eçirmiş ve özellikle eğitim alanında yenilikçi projeler ile topluma fayda sağlamayı amaçlamıştır. Dünyanın en büyük ücretsiz öğrenim kaynağı Khan Academy’nin ilk uluslararası iştiraki, STFA’nın girişimiyle Türkiye’de faaliyet göstermekte ve eğitimde inovasyonun ülkemizdeki önemli paydaşlarından biri olarak kabul görmektedir. Sürdürülebilir bir gelecek için yenilikçi bir anlayışla alınan sorumluluk, STFA Yatırım Holding’in en merkezi değerlerinden ve kurumsal kültürümüzün en önemli öğelerinden biridir.

STFA’nın İnovasyon Vizyonu,  şimdi ve daima yenilikleri ilk tasarlayan, ilk geliştiren, ilk hayata geçiren olabilmek; değişimleri, fırsatları, eğilimleri, beklenti ve ihtiyaçları mümkün olan en erken aşamada görebilmek, bunlara uygun, özgün çözümler geliştirebilmektir.

İnovatif  bakış açımız ve yüksek enerjimiz ile birlikte bütüne fayda yaratmaya odaklanarak,  sürdürülebilir bir büyüme hedefi doğrultusunda çalışmalarımıza devam ediyoruz.

STFA İnovasyon Bültenleri