Bu internet sitesinin tasarım ve içeriği STFA YATIRIM HOLDİNG A.Ş. (“STFA”) tarafından oluşturulmuştur. Bu internet sitesinin tasarım ve içeriği ve sitedeki her türlü ses, görüntü, yazı içeren bilgi ve belge, ticaret unvanı, ticari marka ve her tür fikri mülkiyet hakları ve bunlara ilişkin tüm mali, yararlanma, kullandırma ve devir hakları STFA ve/veya Bağlı Şirketlerine aittir ya da sahiplerinin izni ile kullanılmaktadır ve telif hakları kapsamındadır. Bu verileri kopyalamak, çoğaltmak, kiralamak, ödünç vermek, iletmek, yayınlamak ve üzerinde izinsiz değişiklik yapmak yasaktır.Kişisel kullanım amaçlı çoğaltmaya izin verilir. Bu siteden alınan her türlü ses, görüntü, yazı içeren bilgi ve belge satılamaz ya da herhangi bir kâr amacıyla dağıtılamaz. STFA, bu internet sitesinde bilgi sağlamak suretiyle hiçbir lisans, telif hakkı, patent ve sair fikri mülkiyet hakkı vermiş olmaz. Herhangi bir hak ihlali durumunda STFA’nın ve/veya Bağlı Şirketlerinin tüm yasal başvuru hakları saklıdır. Burada bahsi geçen “Bağlı Şirket” terimi, STFA’yı kontrol eden, STFA tarafından kontrol edilen veya STFA ile ortak kontrol altında olan tüm şirketleri ve diğer ticari tüzel kişilikleri; “kontrol” terimi ise böyle bir şirket veya diğer tüzel kişiliğin oy haklarının en az %50’sine doğrudan veya dolaylı sahibi olmayı veya bunları herhangi bir başka şekilde kontrol etmeyi ifade etmektedir.

 

İnternet aracılığıyla STFA’ya iletilen her tür bilginin (her tür yorum, öneri, fikir, grafik, vb dahil), bunlar için sağlayıcıya ya da başka herhangi bir kişiye herhangi bir ödeme yapılmaksızın, sınırsız kullanım hakkı yalnızca STFA’nın mülkiyetine geçecek ve STFA’nın mülkiyetinde kalacaktır. STFA, kendisine yollanan her türlü bilgiyi “gizli DEĞİL” olarak değerlendirecektir.

 

Bu web sitesindeki bağlantılar sizi STFA ağının dışına götürebilir ve STFA ve/veya Bağlı Şirketleri, bu sitelerin içeriği, doğruluğu ya da işleviyle ilgili olarak, hiç bir sorumluluk üstlenmez. Bu bağlantılar iyi niyet çerçevesinde sunulmaktadır ve STFA, bağlantısı verilen sitelerde daha sonra olabilecek herhangi bir değişiklikten sorumlu değildir. STFA ve/veya bağlı şirketleri ya da bu sitenin oluşturulması, üretilmesi ya da iletilmesinde yer alan diğer herhangi bir üçüncü taraf bu siteye erişim ya da sitenin kullanımından doğabilecek herhangi bir (kar kaybı, işin aksaması, bilgi işlem sistemlerinizdeki program veya başka verilerin kaybı da dahil olmak ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere) doğrudan, dolaylı, arızi, tali ya da cezai zarar, ziyan, hasar veya sorumluluktan ötürü sorumlu tutulamaz.

 

STFA, doğru ve kesin bilgi temin etmek için makul çaba sarf etmiş olmakla beraber, işbu internet sitesinde bulunan bilgilerin doğruluğu, tamlığı, yeterliliği, güncelliği veya belirli bir amaca uygunluğunu garanti veya taahhüt etmez. İşbu internet sitesinde veya bu siteden bağlantılarda yer verilen bilgileri kullanmadan doğan riskler bu bilgileri kullananlara aittir. STFA içerikte yer alan hatalar ve eksiklikler için hiçbir sorumluluk kabul etmez. Ayrıca, bu siteye erişiminiz, kullanmanız ya da bu siteden herhangi bir ses, görüntü, yazı içeren bilgi ve belge indirmeniz nedeniyle bilgisayar donanımınızda veya diğer varlıklarınızda olabilecek herhangi bir hasar ya da bulaşabilecek bir virüsten, solucanlardan, truva atlarından ve diğer tahrip edici nitelikteki öğelerden STFA sorumlu tutulamaz.

 

STFA, işbu bildirimi güncellemek suretiyle işbu şartları dilediği zaman değiştirebilir ve herhangi bir güncelleme veya değiştirme öncesinde işbu internet sitesi kullanıcılarını bilgilendirmekle yükümlü değildir.