slide-environment-and-humankind-800x400

Sürdürülebilirlik Sorumluluğu

Türk mühendisliğinde öncü role sahip olan STFA’nın ilk 75 yılını içeren sürdürülebilirlik raporumuzu paydaşlarımıza olarak 2013 yılında paylaşmıştık. Ekonomik, çevresel ve sosyal performanslarımızı yönlendiren ürünlerimiz, hizmetlerimiz ve etkinliklerimiz ile gerçekleştirdiğimiz etkilerimizi nasıl yönettiğimizi bildirmeyi amaçladığımız raporumuzu her yıl yeni adımlar ekleyerek güncellemeye devam ediyoruz.

Sürdürülebilirlik stratejisi kapsamında; atık yönetiminde öncelikle atık miktarının azaltılmasını, faaliyetlerimiz sonucu oluşan atıkların kaynağında ayrıştırılarak geri kazanılmasını, geri kazanılmayan atıkların ise lisanslı firmalarca uygun yöntemlerle bertaraf edilmesini hedefliyor. Atık yönetimi ulusal mevzuatta yer alan yasal gereklilikler doğrultusunda yönetiliyor. Atığın oluşumundan bertarafına kadar geçen tüm süreçlerin takibi, ilgili yasa ve düzenlemelere uygunluğunun kontrolü Atık Yönetim Programı çerçevesinde yürütülüyor.

Bina kaynaklı atıklar kategorisine, merkez ofiste oluşan atıklar, yazıcıların toner kartuşları, kâğıt, ambalaj malzemeleri ve elektronik cihazlar giriyor. Bu atıkların ayrıştırılarak toplanması için binalarda kâğıt, plastik, cam, metal, ambalaj ve atık pil toplama kumbaraları bulunuyor. Söz konusu atıkları azaltmak, ayrıştırarak toplamak ve dönüştürülmesini sağlamak için çalışanlarımızı bilinçlendirme, teşvik çalışmaları ve kampanyalar yürütülüyor.

Proje faaliyetlerinde ise değerlendirilebilir nitelikli atıklar oluştukları kaynakta ayrılıyor. Kaynağında ayrı toplanan malzemeler türlerine göre sınıflandırılarak ilgili kuruluşlar vasıtasıyla ortaklaşa çalışılarak geri dönüşüm tesislerine yönlendiriliyor. Geri dönüşüm amaçlı kullanılabilen atık yağlar ise lisanslı firmalarla anlaşma yapılarak geri kazanım tesislerine iletiliyor.

STFA İnşaat Grubunda çevre bilincinin oluşturulması, farkındalık yaratılması, gelecek nesillere daha sağlıklı ve yaşayabilecekleri bir çevre bırakmak adına kaynakların verimli ve tasarruflu kullanımına yönelik çalışmalar yürütülüyor.

Temel hedefimiz sürdürülebilir büyümeyi sağlarken, paydaşlarımız için yarattığımız değeri de arttırmaktır. STFA Grubu olarak bu hedefe ulaşırken en büyük gücümüzü, her zaman olduğu gibi tüm zamanlara adapte olabilen değişimi yönetme becerimiz ve kaliteli insan kaynağımızdan alıyoruz.

 

Kurumsal Sosyal Sorumluluk (CSR)

Toplumun gelişmesine verdiği önem kuruluşundan itibaren, STFA’nın kurumsal DNA’sının en önemli özelliklerinden birisini oluşturmaktadır.

STFA toplumsal sorumluluğu ve kurumsal sosyal sorumluluk yaklaşımının bir gereği olarak; ihtiyaç duyulan alanlarda doğru ve faydalı katkılar sunmaya öncelik verir. Kurucuların, toplumdan aldığını topluma geri verme yaklaşımını benimseyen şirket tüm faaliyetlerinde insana değer veren, çevreyi koruyan bir yaklaşım içinde çalışır. Kurum kültürünün değişmez parçası olan sosyal sorumluluk yaklaşımının, tüm çalışanlar tarafından içselleştirilmiş olması ve sahiplenmesi, sürdürülebilir başarının arkasındaki en önemli etkenlerden birisidir.

STFA; Eğitimle güçlenen nesillerin daha fazla inovasyon ve daha fazla katma değer üreterek Türkiye’yi ileriye taşıyacağı inancından hareketle, eğitim başta olmak üzere birçok alanda topluma katkı sunmak üzere çalışır. Bu kapsamda Bilimsel ve Teknik Çeviri Vakfı’nın eğitimde fırsat eşitliğine katkı amacıyla Türkçe’ye kazandırdığı online eğitim platformu Khan Academy; STFA’nın yaşam boyu eğitim ve öğrenme konusuna verdiği değerin anlamlı bir yansıması olarak hayata geçmiştir. “Herkese, Her Yerde, Dünya Standartlarında ve Ücretsiz Eğitim” hedefi ile yola çıkan Khan Academy Türkçe ile eğitimde fırsat eşitliğine katkı sunulmaktadır. Eğitimde olduğu gibi, toplum için sosyal fayda üretilecek başka alanlarda da yüksek katma değerli ve özel projeler için aynı yaklaşım benimsenmektedir.

STFA; sosyal sorumluluk alanında ver faaliyetlerini güçlendirirken çalışanlarını da bu yaklaşımın elçileri olarak görür. STFA Grubu’nun bugün geldiği noktada kurum kültür ve değerlerini benimsemiş insan kaynağının büyük katkısı vardır. Sezai Türkeş ve Feyzi Akkaya’nın insana verdiği değer; çalışanların yenilikçi fikirleri, sürdürülebilir bir gelecek için ürettikleri ve destek verdikleri projelerle STFA Grubu’nda topluma katkıya dönüşmeye devam etmektedir.