STFA’nın İnovasyon Vizyonu; sadece bugüne değil, yarına ve daha ileriye odaklanarak paydaşları için değişimleri, fırsatları, eğilimleri, beklenti ve ihtiyaçları hissetmek ve özgün çözümler geliştirmektir. Yenilikçi bakış açımız ve değişimi doğru yönetme yeteneğimizle tüm faaliyetlerimizi toplam bir faydaya dönüştürme hedefiyle, sürdürülebilir büyüme yönünde çalışmaya devam ediyoruz.

STFA’nın sürdürülebilir başarısının arkasında, kuruluşundan itibaren kurum kültürünün önemli bir parçası olan İnovasyon yönetimi bulunmaktadır. Köklü şirket tarihinde, şirketin genlerinde var olan inovasyon kültürü değişen dünyanın ihtiyaçları ve gelişen teknolojiye bağlı olarak önemini korumaya devam etmektedir. Şirketin DNA’sını oluşturan “mühendislik”, “tasarım” ve “yaratıcılık” kavramları, 80 yıllık tecrübenin, gelecek yıllara aktarılmasında da kilit role sahiptir.

STFA’da inovasyon; yenilikçi fikirlerin doğru strateji ve sürdürülebilir uygulamalarla dünyayı daha iyi hale getirecek bir katma değer yaratmayı amaçlar. Bu nedenle inovasyon felsefemiz mevcut ve potansiyel müşterilerimizin ihtiyaçlarını ve çözüm bekleyen sorunlarını anlama üzerine kurulmuştur.

 

Sorunu gör,
Gördüğünü çöz,
Çözdüğünü geliştir,
Geliştirdiğinden bir fayda sağla…

 

STFA’da inovasyon sözcüğünün tam karşılığı “değer yaratan yenilikler” olarak tanımlanır. STFA’nın iş süreçlerinde verimliliği arttırmaya yönelik gelişmeler ve yalınlaştırmalar, kaliteyi arttıran projeler ve yeni çözümlerin uygulanması da inovasyon yaklaşımının önemli bir parçasıdır.

STFA’da İnovasyon

–       Ürün/Hizmet İnovasyonu

–       İş Modeli İnovasyonu

–       Süreç İnovasyonu

–       Pazarlama İnovasyonu

–       Örgütsel İnovasyon

Şirketimizde inovasyon belirli bir bölümün sorumluluğu olarak değil, tüm şirket tarafından benimsenmiş “işe yaklaşım şekli” olarak tanımlanır.  Bu kapsamda Kurumsal İnovasyon Yönetim Sistemi yoluyla sürekli olarak çalışanlarımızın bu alandaki bilincini arttırarak yaratıcı ve çözüm odaklı olmalarını sağlayan kültürümüzü geleceğe taşıyoruz.

STFA’da tüm çalışanlar, faaliyet gösterdiğimiz alanlarda bize rekabet üstünlüğü sağlayacak yenilikçi yöntemler bulmak ve yenilikçi fikirleri değer yaratan çözümlere dönüştürmek için sistematik olarak Kurumsal İnovasyon Sistemimize katılır.

STFA İnovasyon Bültenleri