Safi Limanı – Kömür Rıhtımında İlk Gemi

23 Şubat 2019 tarihinde geçici kabulü gerçekleştirilen Safi Limanı Kömür Rıhtımına ilk gemi 22 Şubat 2020 tarihinde yanaştı.

Geminin; 49.000 ton kömür ile 1600 ton/saat boşaltma kapasitesi olan rıhtım krenleri ve malzemeyi termik santral’a taşıyacak olan konvoyör sisteminin testleri için kullanılacağı ve Nisan 2020 den itibaren bütün sistemin çalışmaya başlayacağı,kömürün 80.000 kapasite gemiler ile getirileceği öğrenildi.