Sasa, Petrokimya Tesisinine ait limanın tasarımı için ECAP’ı tercih etti

Sasa, Petrokimya Tesisinin tasarımı için ECAP’ı tercih etti

ECAP, SASA Polyester Sanayi A.Ş’nin Yumurtalık/Adana’da yatırımını planladığı petrokimya tesisine ait limanın master plan çalışmaları için Nisan ayında sözleşme imzaladı.

Proje kapsamında, petrokimya tesisi ihtiyaçları ve çevresel koşullar paralelinde liman yerleşiminin yapılması, limanı oluşturacak mendireklerin, muhtelif rıhtımların, stok alanlarının, tarama ve dolgu işlerinin yanı sıra tesise soğutma suyu sağlanmasına yönelik su alma ve deşarj hatlarının planlanması ve gerekli numerik modelleme çalışmaları yer almaktadır.