Sohar Sanayi Bölgesi Sistemi

STFA, Umman’daki Sohar Sanayi Bölgesinde yapılan Deniz suyu Alım ve Deşarj Sistemi için Geçici Kabul Belgesi aldı.

Sohar Sanayi Bölgesi projesinde Deniz Suyu Alım ve Deşarj İşleri Sistemi Geçici Kabul Belgesi 10 Mayıs 2006 tarihinde alındı. Sözleşme, Umman Milli Ekonomi Bakanlığı ve STFA – BAHWAN Konsorsiyumu arasında 20 Kasım 2002 tarihinde imzalandı.

Mühendislik & Tedarik ve İşletmeye Alma bazında gerçekleştirilen projede, Sohar Sanayi Bölgesinde Deniz Suyu Alım ve Deşarj İşleri yapıldı. Projede,  334.000 m3 / s azami akış kapasiteli bir deniz suyu alım sistemi tasarlanmış olup, tahliye sisteminin de azami akış hızı 325.000 m3 / saattir. Projenin toplam değeri 52.081,780 ABD Dolarıdır.