Umman’da Khasab-Tibat Yolu İşinin Kesin Kabul Belgesi Alındı

Umman’da Ulaştırma ve İletişim Bakanlığı ile 17.06.2014 tarihinde imzalamış olduğumuz sözleşme ile üstlenilen “Mevcut Khasab-Tibat Sahil Yolunun İyileştirilmesi” Projesinin Kesin Kabul Belgesi 07.06.2021 tarihinde alınmıştır.

Yapımı başarılı bir şekilde tamamlanan projenin kapsamında yol inşaası ile kıyı koruma işleri ve şev koruma işleri bulunmaktadır.

Türkiye Varlık Fonu Rafineri Ve Petrokimya Tesisi Geoteknik Araştırmalar

STFA Temel Araştırma ve Sondaj A.Ş.  10.02.2021 tarihinde TVF Rafineri ve Petrokimya San. ve Tic. A.Ş  ile imzaladığı sözleşme ile Hatay Dörtyol’da TVF’ye ait Rafineri ve Petrokimya tesisinin geoteknik araştırmalarını yapacaktır.

Proje kapsamında Kara da; 2250 m sondaj delgisi, 50 adet CPTu, In situ testler, Jeofizik Ölçümler, Sismik Değerlendirme , Jeolojik haritalama, Geoteknik raporlama ve Deniz de ise  800 m sondaj delgisi, 10 adet Sea Bed CPT u, In situ testler, Batimetri, Yanal Taramalı Sonar, Magnetometre, Deniz Tabanı profil ölçümleri yapılarak, İmar Planına Esas Rapor hazırlanıp, Batimetri çalışmaları için SHOD onayları alınacaktır. Proje mobilizasyon hazırlıklarına başlamış olup, teslim süresi bakanlık onayları hariç 90 gündür.  Saha çalışmaları için karada 4 adet sondaj makinesi, Kara CPT’si, çeştili jeofizik ve yerinde test ekipmanları, Deniz de ise;  Ergun Hoca, Jack Up, Taner Mut Duba, Sea Bed CPT’si, Romorkör kullanılacaktır.

Akkuyu Nükleer Güç Santrali 10uqa Ana Pompa İstasyonu & Türkmenistan Garabogaz Gübre Fabrikası Swıo Alanı Zemin İyileştirme İşlerini Başarıyla Tamamladı

STFA Temel Araştırma ve Sondaj A.Ş.  25.07.2020 tarihinde Kasktaş Kayar Kalıp Altyapı Sondaj Kazık ve Tecrit A.Ş ile imzaladığı Akkuyu Nükleer Güç Santrali 10UQA Ana Pompa İstasyonu Zemin İyileştirme sözleşme kapsamında ki imalatlara  18.08.2020 tarihinde başlamış olup 23.12.2020 tarihinde toplam 76.330 m Jet Grout kolon imalatlarını yaparak başarıyla tamamlamıştır.

STFA Temel Araştırma ve Sondaj A.Ş ayrıca 01.06.2020 tarihinde  GAP İnşaat Yatırım ve Dış Ticaret A.Ş. Türkmenistan Şubesi ile  imzaladığı  Garabogaz Gübre Fabrikası SWIO alanı zemin İyileştirme imalatlarına 08.09.2020 tarihinde başlamış olup 30.11.2020 tarihine kadar  Tube a Manchette (TAM) enjeksiyon metoduyla çok dar alanlar içinde uygun ekipman ile çalışarak temel altlarına toplam 159 adet enjeksiyon deliği açarak 262.267 litre zemin enjeksiyonu yapılmasıyla temel altı  oturmalarını başarıyla önlemiştir.

Safi Limanı İnşaatı İşinin Kesin Kabul Belgesi Alındı

Ministry of Equipment and Transport ile 07.03.2013 tarihinde imzalamış olduğumuz sözleşme ile üstlenilen “Safi Limanı” Projesinin Kesin Kabul Belgesi 20.11.2020 tarihinde alınmıştır.

Yapımı başarılı bir şekilde tamamlanan projenin kapsamında yaklaşık 3 Km ve max.’da -18 metre derinliğinde mendirek inşaatı, 390 metre uzunluğunda rıhtım inşaatları bulunmaktadır.

Umman’da 20.Yıl

2000 yılından beri ilk Türk müteahhit firması olarak onlarca projede görev aldığımız Umman’da 20.yıl dönümümüzü kutlamanın ve nice projelerde görev alacak olmanın mutluluğu içerisindeyiz.

Türkiye’de Yeni Sözleşme

Türkiye’deki İzmit Rafinerisi B Bölgesi İskele ve Rıhtım İnşaatı için Sözleşme imzaladık

STFA İnşaat olarak teklif verdiğimiz “İzmit Rafinerisi B Bölgesi İskele ve Rıhtım İnşaatı” projesi için 20 Haziran 2013 tarihinde Tüpraş İzmit Rafinerisi Yönetim Binasında bir sözleşme imzalandı. TÜPRAŞ’ın ve STFA şirketinin üst düzey yöneticileri bu imza törenine katıldı.

Yarımca Konteynır Terminali

Yarımca Konteynır Terminali İşleri ihalesi STFA – MAKTAŞ – JDN Konsorsiyumuna verildi.

“Yarımca Konteynır Terminali İşleri – İnşaat İşleri Sözleşmesinin”, STFA Deniz İnşaatı İnşaat San. ve Tic. A.Ş. şirketiyle yapılacağı 4 Eylül 2008 tarihinde resmi bir yazıyla duyuruldu.

İşveren DP World.

Toplam değeri 163.079.329 Avro olan projede STFA’nın payı 85.614.280 Avro olacak.

İşlerin 730 günde tamamlanması planlanıyor.

Proje kapsamı, her biri yaklaşık 450 metre olan ana ve yan iskeleler için duvar yapısını, iki kombine duvar arasındaki alanın ıslah edilmesini / doldurulmasını, mevcut deniz tabanının eğimli dış kaplamasının yapılmasını ve taranmasını içeriyor.

Manifa Geçit Yolu

STFA, Manifa Geçit Yolu projesine dahil oluyor

Jan De Nul NV ve STFA Deniz İnşaatı İnşaat San Ve Ticaret A.Ş, 28 Kasım 2006 tarihinde Saudi Aramco’nun Manifa Petrol Sahası Yeniden Geliştirme (Manifa Geçit Yolu Mühendislik, Tedarik ve İmalat İşleri) Projesi ihalesine başvurdu. 1.005.000,000 ABD Doları değerindeki ihalede proje, bu bedelle Jan De Nul NV şirketine verildi ve 4 Şubat 2006 günü Aramco ile sözleşme imzalandı.

Projenin amacı kapsamında, Basra Köfrezi Manifa Bölgesinde 27 sondaj adası inşa edilecek olup bu adalar birbirine bağlanacaktır ve aynı zamanda yollardan, köprülerden ve menfezlerden oluşan bir geçit yoluyla da karaya bağlanacaktır böylece adalardan çıkarılacak petrol, boru hatlarıyla nakledilecektir.

Saudi Aramco kuruluşuyla sözleşme imzalanmasından sonra Jan De Nul NV ve STFA Deniz İnşaatı İnşaat San Ve Ticaret A.Ş, 2 Mart 2007 günü İstanbul’daki STFA İş Merkezinde 202.500,000 ABD doları değerinde Mühendislik, Tedarik ve İşletmeye Alma Sözleşmesi imzaladı.

STFA’nın imzaladığı sözleşme kapsamında 41 km uzunluğundaki geçit yolunun, kuzey ve güney iskelelerin ve ro-ro tesislerinin kaldırım ve altyapı işleri tasarım ve inşaatı tamamlanacaktır. Geçit yolunun ana iş kalemleri 2.4 km uzunluğundaki ana köprünün inşaatı, 180 metre uzunluğundaki 5 köprünün inşaatı ve 250 adet 5 m x 3 m x 3 m uzunluğunda parçalardan oluşan 8 prekast menfezlerin inşaatıdır.

 

 

Artell Koytür BUYAKA Projeleri

STFA, Artell Koytür BUYAKA Projeleri Temel Çukuru İnşaatı Faz 1 ve 2 için Geçici Kabul Belgesi aldı 

Artell Koytür Çekmeköy Rezidans Projesi Faz 1 ve Faz 2 Temel Çukurlarının iksa işlerinde STFA, 1 Mart 2007 tarihinde Geçici Kabul belgesi aldı. STFA Temel Kazıkları İnşaat şirketi ve Artell Koytür Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret Şirketi arasındaki sözleşme 15 Haziran 2006 tarihinde imzalandı.

28 katlı 3 kulenin temeli için zemin geliştirme işlerinin yapılması da proje kapsamına dahildir. Tasarım süreci, tamamlanan zemin inceleme işlerine göre devam ediyor.