Yarımca Konteynır Terminali

Yarımca Konteynır Terminali İşleri ihalesi STFA – MAKTAŞ – JDN Konsorsiyumuna verildi.

“Yarımca Konteynır Terminali İşleri – İnşaat İşleri Sözleşmesinin”, STFA Deniz İnşaatı İnşaat San. ve Tic. A.Ş. şirketiyle yapılacağı 4 Eylül 2008 tarihinde resmi bir yazıyla duyuruldu.

İşveren DP World.

Toplam değeri 163.079.329 Avro olan projede STFA’nın payı 85.614.280 Avro olacak.

İşlerin 730 günde tamamlanması planlanıyor.

Proje kapsamı, her biri yaklaşık 450 metre olan ana ve yan iskeleler için duvar yapısını, iki kombine duvar arasındaki alanın ıslah edilmesini / doldurulmasını, mevcut deniz tabanının eğimli dış kaplamasının yapılmasını ve taranmasını içeriyor.

Manifa Geçit Yolu

STFA, Manifa Geçit Yolu projesine dahil oluyor

Jan De Nul NV ve STFA Deniz İnşaatı İnşaat San Ve Ticaret A.Ş, 28 Kasım 2006 tarihinde Saudi Aramco’nun Manifa Petrol Sahası Yeniden Geliştirme (Manifa Geçit Yolu Mühendislik, Tedarik ve İmalat İşleri) Projesi ihalesine başvurdu. 1.005.000,000 ABD Doları değerindeki ihalede proje, bu bedelle Jan De Nul NV şirketine verildi ve 4 Şubat 2006 günü Aramco ile sözleşme imzalandı.

Projenin amacı kapsamında, Basra Köfrezi Manifa Bölgesinde 27 sondaj adası inşa edilecek olup bu adalar birbirine bağlanacaktır ve aynı zamanda yollardan, köprülerden ve menfezlerden oluşan bir geçit yoluyla da karaya bağlanacaktır böylece adalardan çıkarılacak petrol, boru hatlarıyla nakledilecektir.

Saudi Aramco kuruluşuyla sözleşme imzalanmasından sonra Jan De Nul NV ve STFA Deniz İnşaatı İnşaat San Ve Ticaret A.Ş, 2 Mart 2007 günü İstanbul’daki STFA İş Merkezinde 202.500,000 ABD doları değerinde Mühendislik, Tedarik ve İşletmeye Alma Sözleşmesi imzaladı.

STFA’nın imzaladığı sözleşme kapsamında 41 km uzunluğundaki geçit yolunun, kuzey ve güney iskelelerin ve ro-ro tesislerinin kaldırım ve altyapı işleri tasarım ve inşaatı tamamlanacaktır. Geçit yolunun ana iş kalemleri 2.4 km uzunluğundaki ana köprünün inşaatı, 180 metre uzunluğundaki 5 köprünün inşaatı ve 250 adet 5 m x 3 m x 3 m uzunluğunda parçalardan oluşan 8 prekast menfezlerin inşaatıdır.

 

 

Artell Koytür BUYAKA Projeleri

STFA, Artell Koytür BUYAKA Projeleri Temel Çukuru İnşaatı Faz 1 ve 2 için Geçici Kabul Belgesi aldı 

Artell Koytür Çekmeköy Rezidans Projesi Faz 1 ve Faz 2 Temel Çukurlarının iksa işlerinde STFA, 1 Mart 2007 tarihinde Geçici Kabul belgesi aldı. STFA Temel Kazıkları İnşaat şirketi ve Artell Koytür Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret Şirketi arasındaki sözleşme 15 Haziran 2006 tarihinde imzalandı.

28 katlı 3 kulenin temeli için zemin geliştirme işlerinin yapılması da proje kapsamına dahildir. Tasarım süreci, tamamlanan zemin inceleme işlerine göre devam ediyor.