Oyak Roro Projesi

Yarımca RoRo Limanı Kontrollük için tercih: ECAP

ECAP, OYAK Grubu’nun Japon ortağı Nippon Yusen Kaisha Line Group (NYK Group) ile birlikte Yarımca/İzmit’ de hayata geçireceği OYAK Ro-Ro Limanı kapsamındaki proje yönetim ve kontrollük hizmetleri için sözleşme imzaladı.

Yıllık 780,000 araç elleçleme kapasitesine sahip olacak bu yatırımda ECAP’ın hizmetleri, 2017 yılında terminal altyapısına yönelik mühendislik çalışmaları ile başlamış, 2018 yılında proje kapsamına eklenen 220,000m2 kapalı alana sahip katlı otopark tasarım hizmetleri ile devam etmiştir.

Yeni imzalanan bu Sözleşme ile ECAP, gerek proje sahasında görevlendirilecek uzman ekibi gerekse de merkez ofisi kanalı ile inşaat süresince proje yönetim ve kontrollük hizmetleri temin edecektir.

Yarımca Konteynır Terminali

Yarımca Konteynır Terminali İşleri ihalesi STFA – MAKTAŞ – JDN Konsorsiyumuna verildi.

“Yarımca Konteynır Terminali İşleri – İnşaat İşleri Sözleşmesinin”, STFA Deniz İnşaatı İnşaat San. ve Tic. A.Ş. şirketiyle yapılacağı 4 Eylül 2008 tarihinde resmi bir yazıyla duyuruldu.

İşveren DP World.

Toplam değeri 163.079.329 Avro olan projede STFA’nın payı 85.614.280 Avro olacak.

İşlerin 730 günde tamamlanması planlanıyor.

Proje kapsamı, her biri yaklaşık 450 metre olan ana ve yan iskeleler için duvar yapısını, iki kombine duvar arasındaki alanın ıslah edilmesini / doldurulmasını, mevcut deniz tabanının eğimli dış kaplamasının yapılmasını ve taranmasını içeriyor.