Yarımca Konteynır Terminali

Yarımca Konteynır Terminali İşleri ihalesi STFA – MAKTAŞ – JDN Konsorsiyumuna verildi.

“Yarımca Konteynır Terminali İşleri – İnşaat İşleri Sözleşmesinin”, STFA Deniz İnşaatı İnşaat San. ve Tic. A.Ş. şirketiyle yapılacağı 4 Eylül 2008 tarihinde resmi bir yazıyla duyuruldu.

İşveren DP World.

Toplam değeri 163.079.329 Avro olan projede STFA’nın payı 85.614.280 Avro olacak.

İşlerin 730 günde tamamlanması planlanıyor.

Proje kapsamı, her biri yaklaşık 450 metre olan ana ve yan iskeleler için duvar yapısını, iki kombine duvar arasındaki alanın ıslah edilmesini / doldurulmasını, mevcut deniz tabanının eğimli dış kaplamasının yapılmasını ve taranmasını içeriyor.